Η ActionAid

ActionAid
ActionAid
Μαζί για έναν κόσμο
χωρίς αδικία
ActionAid

Δίνουμε ελπίδα
Φέρνουμε την αλλαγή

Είμαστε μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση που από το 1972 δουλεύουμε κατά της φτώχειας και της αδικίας σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα προγράμματά μας βρίσκουμε λύσεις για να βελτιώσουμε τη ζωή στην κοινότητά τους και να κάνουμε τον κόσμο μας πιο δίκαιο.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικούμε, γιατί όλοι αξίζουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Η πείρα μάς έχει δείξει ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι των κοινοτήτων που στηρίζουμε μπορούν να βρουν τις λύσεις κι έτσι δεν επιβάλλουμε τις δικές μας, αλλά δουλεύουμε μαζί τους.

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακά προγράμματα που καταπολεμούν τις αιτίες που οδηγούν στη φτώχεια και την αδικία και δεν αρκούμαστε στην πρόσκαιρη υλική στήριξη. Δίνουμε στους ανθρώπους τα εργαλεία και τις γνώσεις, ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι και να μην χρειάζονται πια βοήθεια. Οι αλλαγές αυτές χρειάζονται χρόνο και γι’ αυτό τα αναπτυξιακά μας προγράμματα είναι μακροχρόνια.

Αγωνιζόμαστε ώστε οι πιο αδικημένοι, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι νέοι, οι άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες να μπορούν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη και μια καλύτερη ζωή. Η δράση μας βασίζεται στην κινητοποίηση των ανθρώπων για να φέρουν όλοι μαζί τις αλλαγές που θέλουν στην οικογένειά τους, τη χώρα τους και τον πλανήτη.
 

Το 2018
στηρίξαμε
1,4 εκατ. παιδιά
και 2 εκατ.
ενήλικες σε
όλο τον κόσμο

Δουλεύουμε σε περισσότερες
από 45 χώρες

Μαζί με τους ανθρώπους που στηρίζουμε βρίσκουμε λύσεις που διαρκούν.

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και τη διαφάνεια

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών, των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας, καθώς και των εθελοντών και των εργαζομένων μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η δράση μας βασίζεται σε αυστηρές πολιτικές και κώδικες δεοντολογίας που εξασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπων μας, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη σωστή διαχείριση των πόρων μας.

Προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών

Η πολιτική μας για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης, κατά την διενέργεια προγραμμάτων

Τα μέτρα που παίρνουμε για την προστασία των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας από τη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία

Ο κώδικας δεοντολογίας για τη συμπεριφορά όλων μας προς τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους εθελοντές μας κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χάρτα λογοδοσίας προς υποστηρικτές και οφελούμενους

Οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη λογοδοσία μας, τόσο προς τους ανθρώπους που στηρίζουμε, όσο και προς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, αλλά και τις αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς

Οι αυστηρές διαδικασίες και τα μέτρα που παίρνουμε για την καταπολέμηση μιας ενδεχόμενης απάτης ή διαφθοράς από τους εργαζομένους μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική καταγγελιών

Το σύστημα καταγγελιών που ισχύει σε όλες τις χώρες δράσης μας για την αποκάλυψη πιθανής απάτης, διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική προμηθειών

Η πολιτική προμηθειών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προαγωγή της διαφάνειας της οργάνωσης ως προς την προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ