Κληροδοτήματα
Κληροδοτήματα
Κληροδοτήματα.
Η συνέχεια και η δύναμη
ενός ανθρώπου.

Η συνέχεια και η δύναμη ενός ανθρώπου

Οι άνθρωποι συνεχίζουν πάντα να ζουν στις αναμνήσεις και στις σκέψεις των δικών τους, μέσα από τα πράγματα που έφτιαξαν και δημιούργησαν. Αυτοί που έφυγαν αποτελούν κομμάτι της προσωπικότητας των αγαπημένων τους και ο θετικός αντίκτυπος της ζωής τους παραμένει για πολλά χρόνια μετά και κάποιων ακόμα και για πάντα. Η διάθεση, αλλά και η έμπρακτη συνεισφορά τους προς ανθρώπους που στερούνται ευκαιρίες στη μάθηση, στην εξέλιξη, σε μια καλύτερη ζωή, μπορεί να συνεχιστεί.  

Ορίζοντας ως δικαιούχο στη διαθήκη σας την ActionAid θα συμβάλετε σημαντικά στη συνέχιση και στην ενδυνάμωση του έργου μας, θα προσφέρετε χαμόγελα, γνώση και δύναμη σε ανθρώπους που στερούνται βασικών δικαιωμάτων. Θα τους προσφέρετε απλόχερα όσα στερούνται. Μια απλή πράξη σήμερα, με μεγάλη δύναμη για το αύριο.  

Αν θέλετε να το συζητήσουμε, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2120006300.

Συνεχίστε να στηρίζετε αυτά που πιστεύετε σήμερα και για πάντα!