Η διαφάνεια και
η λογοδοσία είναι
βασικές μας αξίες
Karin Schermbrucker/ ActionAid

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική χρήση των πόρων μας και προστατεύουν τους ανθρώπους που στηρίζουμε, τους εθελοντές και το προσωπικό μας.

Karin Schermbrucker/ ActionAid

Πηγές εσόδων & λογοδοσία

Είμαστε μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση, η οποία λειτουργεί με βάση αυστηρούς κανόνες που εξασφαλίζουν τη χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων που μας εμπιστεύονται οι δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές μας. Η Πολιτική για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς, καθώς και η Πολιτική Προμηθειών εφαρμόζονται αυστηρά, σε όλες τις χώρες δράσης μας.

 

Ταυτόχρονα, σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, λειτουργεί ένα ασφαλές σύστημα καταγγελιών με σκοπό την εξασφάλιση της διεξαγωγής του έργου μας με εντιμότητα και ακεραιότητα και τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές και τις αξίες της οργάνωσής μας.

 

Λειτουργούμε με διαφάνεια και για τον λόγο αυτό, έχουμε επιλέξει να ελεγχόμαστε σε ετήσια βάση από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών. Την ίδια στιγμή, ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια της ActionAid International διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα οικονομικά μας σε όλες τις χώρες δράσης της οργάνωσης και φυσικά στη χώρα μας.

 

Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα οικονομικά στοιχεία μας και την ετήσια έκθεσή μας και ταυτόχρονα, ενημερώνουμε συστηματικά τους υποστηρικτές μας για τα έργα και τις δράσεις μας. Τα Κέντρα μας σε ΑθήναΘεσσαλονίκη και Βόρεια Εύβοια είναι ανοιχτά προς το κοινό και οι υποστηρικτές μας μπορούν να επισκεφτούν τις χώρες δράσης μας για να δουν από κοντά το έργο μας.

 

Με απλά λόγια, εξασφαλίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο τη χρηστή διαχείριση των δωρεών των υποστηρικτών μας, αφού τίποτα από όσα πετυχαίνουμε δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί χωρίς ανθρώπους σαν εσένα, που αποφασίζουν να μας στηρίξουν και να βοηθήσουν ώστε ο κόσμος μας να γίνει πιο δίκαιος.

 

Από τους Αναδόχους της ActionAid, ως τους δρομείς που τρέχουν για εμάς σε αθλητικές διοργανώσεις και από γενναιόδωρες εταιρείες, μέχρι φορείς που πιστεύουν στο έργο μας είναι πολλοί οι άνθρωποι που θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την προσφορά τους.

Συνολικά έσοδα 2022
7.912.738 €
[ { "number": 25, "color": "#B7ACA0" } ,{ "number": 75, "color": "#9E9080" } ,{ "number": 0.2, "color": "#D9D2CC" } ]
Έσοδα από φορείς
1.959.155 €
25.00
#B7ACA0
Έσοδα από ιδιώτες
5.934.552 €
75.00
#9E9080
Ανάλυση εσόδων
Ανάλυση εσόδων από ιδιώτες
5.934.552 €
Έσοδα από το Πρόγραμμα Αναδοχής της ActionAid
5.606.207 €
70.90
Έσοδα από το πρόγραμμα Φίλος της ActionAid
34.964 €
0.40
Έσοδα από το πρόγραμμα Υποστηρικτής Χώρας
44.066 €
0.60
Έσοδα Έκτακτες Εκκλήσεις
88.040 €
1.10
Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα
161.275 €
2.00
Λοιπά έσοδα
19.031 €
0.20
#D9D2CC
Συνολικά Έξοδα 2022
8.269.199 €
[ { "number": 64.4, "color": "#9E9080" } ,{ "number": 12.35, "color": "#B7ACA0" } ,{ "number": 10.9, "color": "#E2DBD6" } ,{ "number": 12.35, "color": "#9E9080" } ]
Αναπτυξιακά προγράμματα στις χώρες που στηρίζει η ActionAid
5.325.222 €
64.40
#9E9080
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού
1.021.545 €
12.35
#B7ACA0
Ενέργειες για ανεύρεση πόρων
901.123 €
10.90
#E2DBD6
Λειτουργία γραφείου και λοιπές διοικητικές δαπάνες
1.021.309 €
12.35
#9E9080

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι διαθέσιμες σε όποιον τις ζητήσει.

Δες περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία του 2022.

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια

Ως ActionAid, βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών, των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας, καθώς και των εθελοντριών και εθελοντών και των εργαζομένων μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Πραγματοποιούμε εκπαιδεύσεις κι αυστηρούς ελέγχους ώστε να ακολουθούνται ο Κώδικας Δεοντολογίας μας, η Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Κακοποίησης, και η Πολιτική για την Καταπολέμηση της Σύγχρονης Δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων από το προσωπικό, τους εθελοντές και τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες μας και να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς όλες και όλους, προστατεύοντας ιδιαίτερα τους ευάλωτους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε.

Επιπλέον, για την προστασία των παιδιών, εφαρμόζουμε την Πολιτική Προστασίας και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία θέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία τους από κάθε είδους κακοποίηση ή εκμετάλλευση. Ειδικά για τα μέλη του προσωπικού μας που έρχονται σε επαφή με παιδιά είναι απαραίτητη η προσκόμιση συστατικής επιστολής και ποινικού μητρώου.

ActionAid/ Karin Schermbrucker

Πώς διοικούμαστε

Διοικούμαστε με δημοκρατικό τρόπο από την εικοσαπενταμελή Γενική Συνέλευση και το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζονται από άτομα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς αμοιβή.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου χαράσσουν και επιβλέπουν τη στρατηγική και το συνολικό έργο μας και διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και τις δράσεις μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ετήσιες εκθέσεις

Η διαφάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Λογοδοτούμε συστηματικά για κάθε έργο και δράση μας και για κάθε ποσό που εισπράττουμε και διαθέτουμε σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της ActionAid International.

Ως ActionAid εργαζόμαστε συστηματικά ώστε το έργο μας να φέρνει πράγματι θετικές αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων. Το όραμά μας για έναν πιο δίκαιο κόσμο είναι, εξάλλου, ο λόγος ύπαρξής μας.  Γι’ αυτό μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες ακούμε τη γνώμη των συνεργάτιδων και συνεργατών μας, των εθελοντριών και εθελοντών μας και των ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματα και τις δράσεις μας, μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε.

Τα αποτελέσματα της δράσης μας δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεσή μας.

ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2022

Συχνές ερωτήσεις

Η κύρια πηγή εσόδων μας είναι το Πρόγραμμα Αναδοχής,  το οποίο στηρίζουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπλέον, υποστηρίκτριες και υποστηρικτές μάς στηρίζουν με το πρόγραμμα Φίλος της ActionAid και με άλλους τρόπους δωρεάς, ενώ με γενναιοδωρία προσφέρουν και σε έκτακτες εκκλήσεις μας για την άμεση βοήθεια σε επείγουσες καταστάσεις.

 

Θερμή είναι, επίσης, η ανταπόκριση εταιρειών, ιδρυμάτων και φορέων, που υποστηρίζουν με τη δωρεά τους τις δράσεις μας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τέλος, προγράμματά μας χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Κάθε χρόνο τα οικονομικά μας στοιχεία  επικυρώνονται από ελεγκτές της ActionAid International, ενώ ελεγχόμαστε και από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές. Ανάλογοι έλεγχοι διεξάγονται σε όλες τις χώρες δράσης μας.

 

Επίσης, κάθε χρόνο η ετήσια έκθεση μας κοινοποιείται σε όλους τους υποστηρικτές μας. Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της δράσης μας στην Ελλάδα και τον κόσμο, τις πηγές των εσόδων μας και την κατανομή των πόρων μας. Τις πληροφορίες αυτές μπορείς να τις δεις πιο πάνω στην ιστοσελίδα.  

 

Καθώς η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη για εμάς, μπορείς όποια στιγμή θέλεις, να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 212 000 6300 και να ζητήσεις παραπάνω πληροφορίες.

Ως ActionAid, σε όλες τις χώρες δράσης μας λειτουργούμε με διαφάνεια και λογοδοτούμε για τον τρόπο που επενδύουμε τους πόρους μας, ώστε να γίνει ο κόσμος μας πιο δίκαιος. Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες στη διαδικασία προμηθειών μας και λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία μας από τη διαφθορά και την απάτη, ενώ προσφέρουμε ένα ασφαλές σύστημα καταγγελιών, ώστε να εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία μας με κάθε τρόπο. Διενεργούμε συστηματικούς ελέγχους και εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας, ώστε να προλαμβάνουμε κάθε απόπειρα απάτης ή διαφθοράς.

 

Επιπλέον, εφαρμόζοντας τους αυστηρούς κανόνες μας, σε ενδεχόμενη περίπτωση απάτης ή διαφθοράς, το προσωπικό, οι συνεργάτες/-ιδες και οι εθελοντές/-ριες της ActionAid που αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε πραγματική ή απόπειρα απάτης ή διαφθοράς ενδέχεται να υπαχθούν σε πειθαρχικά μέτρα, απόλυση ή τερματισμό της συμβατικής σχέσης, αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται η ActionAid και ενδεχόμενη καταγγελία στις εθνικές αρχές για την ποινική τους δίωξη.

Στο παρελθόν, έχουν γίνει καταγγελίες για άτομα που προσποιούνται ότι εργάζονται για την ActionAid και ζητούν δωρεές από το κοινό είτε στον δρόμο είτε πόρτα – πόρτα. Στην παρούσα φάση, δεν έχουμε ενεργή ομάδα άμεσου διαλόγου σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο σας ζητήσει να κάνετε δωρεά στην ActionAid στον δρόμο ή χτυπώντας την πόρτα σας, παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε και να κάνετε καταγγελία στην Αστυνομία για απάτη. Η συμβολή σας για την προστασία όλων μας από απατεώνες, τη διαφθορά και οποιοδήποτε σκάνδαλο είναι σημαντική.