Έκτακτες Εκκλήσεις
Έκτακτες Εκκλήσεις
Από την πρώτη
στιγμή στην
πρώτη γραμμή
ActionAid

Στήριξε τη δράση μας

Είμαστε εδώ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικές καταστροφές.

Δουλεύοντας μαζί με τις γυναίκες, λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις αδυναμίες τους και παράλληλα τις ενδυναμώνουμε, ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Οι γυναίκες, εξάλλου, γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζονται οι κοινότητές τους κι έτσι όταν τους παρέχουμε προμήθειες, που είναι σωτήριες για τις ζωές τους, εκείνες τις διανέμουν δίκαια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στόχος μας σε όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις φυσικές καταστροφές είναι να συμβάλλουμε μακροπρόθεσμα στην ανοικοδόμηση των κοινοτήτων και να τις κάνουμε πιο ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις.

1.500 άτομα
έχουν συμβάλει
το 2020 σε
έκτακτη έκκληση
της ActionAid.