Έκτακτες Εκκλήσεις
Έκτακτες Εκκλήσεις
Από την πρώτη
στιγμή στην
πρώτη γραμμή
ActionAid

Στήριξε τη δράση μας

Είμαστε εδώ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικές καταστροφές.

Δουλεύοντας μαζί με τις γυναίκες, λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις ανάγκες & τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και παράλληλα τις ενδυναμώνουμε, ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Οι γυναίκες, εξάλλου, γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζονται οι κοινότητές τους κι έτσι όταν τους παρέχουμε προμήθειες, που είναι σωτήριες για τις ζωές τους, εκείνες τις διανέμουν δίκαια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στόχος μας σε όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις φυσικές καταστροφές είναι να συμβάλλουμε μακροπρόθεσμα στην ανοικοδόμηση των κοινοτήτων και να τις κάνουμε πιο ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις.

1.216 άτομα
έχουν συμβάλει
το 2022 σε
έκτακτες εκκλήσεις
της ActionAid.