ActionAid International
ActionAid International
ActionAid
International
Karin Schermbrucker/ ActionAid

ActionAid International είναι μια διεθνής ομοσπονδία με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική. Ιδρύθηκε το 1972 και απαρτίζεται από τοπικά γραφεία που εδρεύουν σε 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η ActionAid στην Ελλάδα.

Διοικείται από τη διεθνή Γενική Συνέλευση και από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Εκπροσωπείται με ένα μέλος της σε όλα τα εθνικά Διοικητικά Συμβούλια των χωρών όπου δραστηριοποιείται.

Η διεθνής Γενική Συνέλευση ψηφίζει τη διεθνή στρατηγική της ActionAid, που ορίζει τις βασικές προτεραιότητες στα προγράμματά της σε όλο τον κόσμο.

ActionAid

Οι προτεραιότητές μας

 

Σύμφωνα με τη διεθνή στρατηγική 2018-2028, οι προτεραιότητες της οργάνωσης είναι:

1

Αντιμετώπιση των αιτιών της βίας κατά των γυναικών και εξασφάλιση οικονομικής δικαιοσύνης για τις γυναίκες.

 
2

 Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και εξασφάλιση κρατικής λογοδοσίας, με στόχο την ανακατανομή των πόρων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες όλων των φύλων.

3

Ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον και προσαρμόζεται στις κλιματικές αλλαγές, ενίσχυση και ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων και εξασφάλιση λογοδοσίας των πλούσιων χωρών που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.

4

Ενδυνάμωση των γυναικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών.