Δούλεψε στην ActionAid
Δούλεψε στην ActionAid
Δούλεψε
στην ActionAid
Vaggelis Tatsis/ ActionAid

Έλα στην ομάδα μας

Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει για να κάνει τον κόσμο μας πιο δίκαιο. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε ανθρώπους με γνώσεις και αφοσίωση που θέλουν να εργαστούν για να εξαλείψουμε τις αδικίες.

Δίνουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θρησκεία, το χρώμα, την κατάσταση υγείας, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και καλούμε όλα τα άτομα θεωρούν ότι έχουν τα προσόντα για την εκάστοτε θέση, να κάνουν αίτηση.

Δίνουμε ίσες

ευκαιρίες

απασχόλησης

Δες παρακάτω τις θέσεις εργασίας

Πώς είναι να δουλεύεις στην ActionAid

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στη συνεργασία και τον σεβασμό. Δίνουμε στις εργαζόμενες και τους εργαζομένους μας την ευκαιρία να εξελιχθούν μέσω εκπαιδεύσεων. 

Vaggelis Tatsis/ ActionAid

Η προστασία των ευάλωτων ομάδων
αποτελεί δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων με τις οποίες δουλεύουμε και διασφαλίζουμε ότι τα μέλη του προσωπικού μας και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί μας δεν αποτελούν κίνδυνο για αυτές, πραγματοποιώντας τους αντίστοιχους ελέγχους, ανάλογα με τη θέση εργασίας.

ActionAid

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και τη διαφάνεια

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών, των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας, καθώς και των εθελοντριών και εθελοντών και των εργαζομένων μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η δράση μας βασίζεται σε αυστηρές πολιτικές και κώδικες δεοντολογίας που εξασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπων μας, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη σωστή διαχείριση των πόρων μας.

Προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των παιδιών

Η πολιτική μας για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης

Τα μέτρα που λαμβάνουμε κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κακοποίησης στην εργασία και σε όλα τα προγράμματά μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χάρτα λογοδοσίας

Οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη λογοδοσία μας, τόσο προς τους ανθρώπους που στηρίζουμε, όσο και προς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς

Οι αυστηρές διαδικασίες και τα μέτρα που παίρνουμε για την καταπολέμηση μιας ενδεχόμενης απάτης ή διαφθοράς από τους εργαζομένους μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική καταγγελιών

Το σύστημα καταγγελιών που ισχύει σε όλες τις χώρες δράσης μας για την αποκάλυψη παράνομων πράξεων ή κατάχρησης εξουσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική προμηθειών

Η πολιτική προμηθειών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προαγωγή της διαφάνειας της οργάνωσης ως προς την προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική που ακολουθούμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειριζόμαστε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την επεξεργασία τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικού

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προετοιμασία, ασφάλεια και προστασία του προσωπικού, των συμβούλων και των συνεργατών/-ιδών που εργάζονται για λογαριασμό μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατών

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίζουμε ότι κάθε είδους χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τους σκοπούς και σύμφωνα με την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας διέπει το έργο μας έτσι ώστε το προσωπικό, οι εκπρόσωποι και οι συνεργάτες/-ιδες μας να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς όλους, προστατεύοντας ιδιαίτερα τους ευάλωτους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ