Πολιτική προστασίας
και διασφάλισης
των δικαιωμάτων του παιδιού
ActionAid
Πολιτική προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού

1. Eισαγωγή

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά από την κακοποίηση, εκμετάλλευση ή άλλη βλάβη που προκαλείται από το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της ActionAid ή ως αποτέλεσμα του έργου. Η ActionAid ορίζει ως παιδί οποιονδήποτε άνθρωπο, κάτω των 18 ετών. Η εσφαλμένη πεποίθηση ότι ένα παιδί είναι ενήλικας δεν αποτελεί δικαιολογία. 

 

2. Δεσμεύσεις ActionAid

Η ActionAid δεσμεύεται να: 

2.1. Διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των παιδιών και των νέων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, μέσω του έργου μας.

2.2. Αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, λόγω φύλου, εθνοτικής προέλευσης, κατάστασης αναπηρίας ή άλλων παραγόντων και εργάζεται μαζί τους, για να διασφαλίζει ότι προστατεύονται τα δικαιώματά τους.

2.3 Εξασφαλίζει ότι κάθε πτυχή της δουλειάς μας διενεργείται κατά τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ενδυνάμωση των παιδιών.

2.4 Φέρεται στα παιδιά με τρόπο που να αναγνωρίζει την ατομικότητα και την αξία τους. 

2.5 Εξασφαλίζει ότι τα παιδιά είναι ταυτόχρονα ασφαλή από κινδύνους και ελεύθερα να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να γίνουν φορείς αλλαγής.

2.6 Εφαρμόζει τα προγράμματα συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική, ακόμη και όταν υλοποιούνται ψηφιακά (ώστε να αποτρέπεται η σκόπιμη ή ακούσια βλάβη των παιδιών).

 

3. Δεσμεύσεις προσωπικού και εκπροσώπων της ActionAid

3.1. Το προσωπικό και οι εκπρόσωποι της ActionAid έχουν ευθύνη να:

i. Προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών και να ενσωματώσουν αυτή την πολιτική σε όλους τους τομείς της δουλειάς τους.

ii. Αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και να διασφαλίζουν ότι οι δράσεις της ΑctionΑid λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και τη γνώμη τους.

iii. Αναφέρουν αμέσως τυχόν υποψίες ότι ένα παιδί έχει βιώσει ή εκτίθεται σε βλάβη, ακόμη και όταν υποψιάζονται ότι τρίτο πρόσωπο που δεν σχετίζεται με την ActionAid (π.χ. δάσκαλος) προέβη ή θα προβεί στην επιβλαβή συμπεριφορά.

3.2. Η ActionAid απαγορεύει αυστηρά στο προσωπικό και λοιπούς της εκπροσώπους να:

i. Συμμετέχουν ή να προωθούν οποιασδήποτε μορφής κακοποιητική, εκμεταλλευτική ή βλαπτική συμπεριφορά (σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική ή λόγω παραμέλησης), κατά των παιδιών.

ii. Συμμετέχουν σε οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά.

iii. Να καταχρώνται τη θέση ισχύος τους, αρνούμενοι την επαγγελματική τους βοήθεια ή επιφυλασσόμενοι ευνοϊκή μεταχείριση σε συγκεκριμένα παιδιά.

iv. Να χρησιμοποιούν σωματική τιμωρία/πειθαρχία σε βάρος παιδιών.

v. Να έχουν στη διάθεσή τους, να βλέπουν, να δημιουργούν, να μεταφορτώνουν ή να διανέμουν άσεμνες εικόνες (π.χ. πορνογραφικές εικόνες παιδιών).

vi. Να αποκρύπτουν καταδικαστικές αποφάσεις σχετικές με παιδιά στις οποίες εμπλέκονται οι ίδιοι.

vii. Να υποχρεώνουν τα παιδιά να κάνουν θελήματα για οικονομικό όφελος ή να τα χρησιμοποιούν για να ζητούν υποστήριξη.

viii. Να απευθύνονται στα παιδιά με λεξιλόγιο που είναι ανάρμοστο, που παρενοχλεί, κακοποιεί, είναι σεξουαλικά προκλητικό ή αποβλέπει στον εξευτελισμό, στην ταπείνωση ή τη συναισθηματική κακοποίηση.

ix. Να προωθούν οποιαδήποτε μορφή παιδικής εργασίας, που είναι ακατάλληλες για την ηλικία ή το αναπτυξιακό τους στάδιο.

x. Να βοηθούν τα παιδιά σε ενέργειες προσωπικής φύσης, τις οποίες είναι σε θέση να εκτελούν μόνα τους (π.χ. ντύσιμο, τουαλέτα, να συντάσσουν επιστολές με δικά τους λόγια για λογαριασμό των παιδιών).

xi. Να επιδιώκουν περαιτέρω επικοινωνία ή να περνούν χρόνο με παιδιά, με τα οποία έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο της δουλειάς τους, πέραν των  δράσεων που προβλέπεται από τον ρόλο τους.

xii. Να παίρνουν παιδιά στο σπίτι τους ή να κοιμούνται μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο, όταν έχουν έρθει σε επαφή με αυτά, μέσω της δουλειάς τους.

xiii. Να αποδέχονται αιτήματα φιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά που συνδέονται με την ActionAid, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την ActionAid εφόσον προκύπτει ότι μέλος του προσωπικού έχει αποδεχθεί αίτημα φιλίας, καθώς ενδέχεται να είναι κάποιος που παριστάνει ότι σχετίζεται με την ActionAid.

 

4. Επισκέψεις

4.1. Σε περίπτωση επίσκεψης στους χώρους που δραστηριοποιείται η ActionAid, οι υποστηρικτές, οι χορηγοί και κάθε επισκέπτης ενημερώνονται εκ των προτέρων και υπογράφουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της ActionAid και τις εν ισχύ Πολιτικές κατά της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης.

4.2. Κατά την επίσκεψη σε ένα παιδί, ο χορηγός ή ο υποστηρικτής θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από μέλος του προσωπικού της ActionAid. Το παιδί δεν μεταφέρεται εκεί όπου βρίσκεται ο υποστηρικτής. Αντιθέτως, ο υποστηρικτής θα πρέπει να επισκέπτεται το παιδί και την οικογένειά του σε δημόσιο χώρο, παρουσία μελών του προσωπικού της ActionAid.

4.3. Η συλλογή φωτογραφικού ή άλλου περιεχομένου πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού ή εκπροσώπους. Λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί η συλλογή ή κοινοποίηση περιεχομένου εκτός των διαδικασιών της ActionAid, συνιστάται ιδιαιτέρως στα μέλη του προσωπικού, στους συνεργάτες, στους εθελοντές ή τους επισκέπτες να μην προβαίνουν σε λήψη φωτογραφιών/βίντεο για προσωπική χρήση. Τα παραπάνω πρόσωπα ενημερώνονται προτού ταξιδέψουν, σχετικά με την προσέγγιση της ActionAid, τα δικαιώματα και τους κινδύνους της συλλογής περιεχομένου, προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η στάση.

4.4. Οι υποστηρικτές και οι χορηγοί που επιθυμούν να επισκεφθούν ένα παιδί του οποίου είναι ανάδοχοι, οφείλουν να προσκομίσουν το ποινικό τους μητρώο από τη χώρα της ActionAid με την οποία συνεργάζονται και να επωμίζονται το σχετικό κόστος. 

Πλήρης Πολιτική Προστασίας και Διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού