Τι πιστεύουν νέες και νέοι στην Ευρώπη για τη δημοκρατική συμμετοχή και την κλιματική αλλαγή;

Οι νέες και οι νέοι στην Ελλάδα  φαίνεται πως θέλουν να συμμετέχουν σε πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 2.500 νέους από την Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Σλοβενία, ενώ δείχνουν να πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν οι ίδιοι φορείς χάραξης πολιτικής, σε  αντίθεση με νέους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα για τις απόψεις των νέων ευρωπαίων σχετικά με την αντίληψη της δημοκρατικής συμμετοχής, τις αξίες της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή, πραγματοποιήθηκε από την Ιταλική εταιρεία ερευνών SWG στην Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Σλοβενία και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος του προγράμματος YOULEAD (CERV). Στην έρευνα συμμετείχαν 2.500 νέοι και νέες 15-35 ετών από τις 5 παραπάνω χώρες, με συνεντεύξεις οι οποίες έγιναν διαδικτυακά στο χρονικό διάστημα 16-28 Φεβρουαρίου 2023.  

Παρόλο που οι νέοι και οι νέες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός που φροντίζει τις ανάγκες τους, το ενδιαφέρον τους να εμπλακούν σε πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι χαμηλό, καθώς τείνουν να πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους δεν αλλάζει τα πράγματα. Όσον αφορά το τοπικό επίπεδο, το ενδιαφέρον αυξάνεται σημαντικά, με το 62% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως θα ενδιαφερόταν να έχει ενεργό ρόλο. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, η πολιτική έχει αντίκτυπο στη ζωή τους, με τους Έλληνες και τους Ούγγρους να αντιλαμβάνονται έντονα τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι νέοι και οι νέες δείχνουν να πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πολιτική και οι περισσότεροι από αυτούς αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από τις πολιτικές και τους θεσμούς της ΕΕ, παρόλο που το αίσθημα για τους ευρωβουλευτές δεν είναι τόσο θετικό, ειδικά μεταξύ των Ιταλών. Γενική αντίληψη είναι ότι υπάρχει πράγματι σύνδεση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ότι ο ακτιβισμός μπορεί να επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις. Παρόλο που σύμφωνα με την έρευνα οι προτεραιότητες των νέων έχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, ως κοινή και έντονη ανησυχία για όλους, εμφανίζεται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, με τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή. Η κύρια ευθύνη για την κλιματική αλλαγή καταλογίζεται κυρίως σε εταιρείες και κυβερνήσεις, ενώ ο ρόλος των ατόμων θεωρείται λιγότερο σημαντικός. Τέλος, παρόλο που η ζωή με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας θεωρείται προτεραιότητα, παράλληλα αξιολογείται ως δύσκολος στόχος στην εφαρμογή του από τους περισσότερους ερωτηθέντες και ειδικά τους Σλοβένους και τους Έλληνες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 22/3/2023 σε περισσότερους από 60 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωση «Ψηφιακά μέσα στην Εκπαίδευση».