Πάνω από 300 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στους τοπικούς αγώνες ρητορικής «YouLead»

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, νέοι και νέες καλούνται να δράσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή.

Το ευρωπαϊκό έργο «YouLead» αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής των νέων στα πολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα. Μέσω της δημιουργίας ευκαιριών για διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία, το έργο ενθαρρύνει τους νέους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προαγωγή της κλιματικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αγώνες ρητορικής, το έργο παρέχει μια πλατφόρμα για την έκφραση των απόψεων και ιδεών των νέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αειφορία, αλλά και για την ενδυνάμωσή τους και την ενίσχυση του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών. Οι τοπικοί αγώνες ρητορικής «YouLead», που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση σε Κόρινθο, Καλαμάτα, Αττική και Κρήτη, ενεργοποίησαν σχεδόν 360 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και περισσοτέρους από 140 εκπαιδευτικούς ώστε να συζητήσουν θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου και του επίκαιρου θέματος της μηδενικής εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

Οι κορυφαίοι διαγωνιζόμενοι από τους αγώνες ρητορικής θα συναντηθούν στους τελικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου. Αυτή η εκδήλωση θα προσφέρει μια ακόμα μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και την επίδειξη των ικανοτήτων των νέων στον τομέα της ρητορικής.

Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και τη δημοκρατική διαδικασία, το έργο «YouLead» παρέχει την ευκαιρία στους νέους να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της κλιματικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή προς μία πιο αειφόρο κοινωνία.

Το ευρωπαϊκό έργο «YouLead» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις που εκφράζονται στο άρθρο ανήκουν μόνο στον συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις απόψεις αυτές.