Η καμπάνια της ActionAid για τις Ευρωεκλογές 2024

EU elections

Μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου 2024, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ψηφίσουν στις εκλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τους! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει νόμους που επηρεάζουν περισσότερους από 400 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και έχουν αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την ψήφο μας, θα καθορίσουμε ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας εκπροσωπήσουν για τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς και την πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ. Σε θέματα όπως η κλιματική κρίση και το μέλλον της Πράσινης Συμφωνίας. Στην προώθηση της έμφυλης ισότητας. Στις δημόσιες υπηρεσίες που θα απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ, πώς αυτές  θα χρηματοδοτούνται και ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΕ, πέρα από τα σύνορά μας, στη μείωση των ανισοτήτων ή την αντιμετώπιση πολλαπλών παγκόσμιων προκλήσεων όπως οι συγκρούσεις και η μετανάστευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ActionAid εξέτασε και αξιολόγησε τα προγράμματα έξι ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων: Αριστερά, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαίοι Συντηρητικοί & Μεταρρυθμιστές, Σοσιαλιστές & Δημοκράτες,  Πράσινοι, ALDE/RENEW. Τα προγράμματα (μανιφέστο) εξέτασαν διάφορες θεματικές περιοχές και ανέλυσαν τη στάση των ευρωομάδων σε πυλώνες όπως τα δικαιώματα των γυναικών, η κλιματική δικαιοσύνη, η κρίση στη Γάζα, οι παγκόσμιες ανισότητες και η μετανάστευση.

 Τι θέλουμε να πετύχουμε 

Πάγιο αίτημά μας είναι η ΕΕ είναι να αντιμετωπίσει τα πολλά και κρίσιμα ζητήματα που υπάρχουν για την προώθηση της δημοκρατίας και τη διασφάλιση των κανόνων του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην έμφυλη ισότητα, την κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη και να υποστηρίξει εκείνα τα οικονομικά σχέδια που θα μας φέρουν πιο κοντά σε έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

Η ActionAid καθοδηγείται από φεμινιστικές αρχές που αντικατοπτρίζονται σε όλη αυτή την ανάλυση των προγραμμάτων των ευρωομάδων. Οι φεμινιστικές αρχές προϋποθέτουν την ισότητα όλων των φύλων. Οι άνθρωποι και η φύση είναι κεντρικά σημεία στη στρατηγική μας και δεν πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης. Για αυτό το λόγο, ζητούμε η περίοδος 2024 - 2029 να χαρακτηριστεί με βάση τα παρακάτω 10 σημεία για ένα καλύτερο μέλλον:

 1. Να δοθεί προτεραιότητα στην ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, όχι στα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών.
 2. Να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της, σε θέματα όπως η διαχείριση της μετανάστευσης και οι συγκρούσεις.
 3. Ευθυγράμμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και υποστήριξη ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.
 4. Να γίνει η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης κορυφαία προτεραιότητα. Απαιτούμε να δοθεί προσοχή στο πώς η μεγάλης κλίμακας βιομηχανική γεωργία επηρεάζει την κλιματική αλλαγή και να ενθαρρυνθούν οι αγρο-οικολογικές εναλλακτικές λύσεις.
 5. Δέσμευση για έμφυλη ισότητα. Να περιλαμβάνονται γυναίκες, η νέα γενιά και τα άτομα από μειονότητες και από όλα τα υπόβαθρα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 6. Αντίσταση στις πολιτικές λιτότητας που μεταφέρουν τα βάρη στις γυναίκες, τις απομακρύνουν από ασφαλή απασχόληση και τις οδηγούν σε επισφαλή εργασία και βία λόγω φύλου. Αντίθετα, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν προς όφελος των γυναικών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της φροντίδας παιδιών και της εκπαίδευσης.
 7. Διασφάλιση διεθνούς εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης μέσω νομοθεσίας. Εφαρμογή μηχανισμών λογοδοσίας για εταιρείες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά.
 8. Τέλος στη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας βιομηχανικής γεωργίας και έργων εξόρυξης ορυκτών καυσίμων. Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στην κυκλική οικονομία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας.
 9. Παροχή τεχνικής βοήθειας και χρηματοδότησης σε χώρες του Νότου για τη μετάβασή τους προς την αγρο-οικολογία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 10. Παροχή ασφαλών διόδων και σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα και εντός της Ευρώπης.

 Η μεθοδολογία της ανάλυσης της ActionAid 

Στην ActionAid συντάξαμε μια λίστα με 20 ερωτήσεις, χωρισμένες σε πέντε θεματικές περιοχές: τα δικαιώματα των γυναικών, η κλιματική δικαιοσύνη, η κρίση στη Γάζα, οι παγκόσμιες ανισότητες και η μετανάστευση. Τα μανιφέστα των κομμάτων αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, στη συνέχεια, σε  μια κλίμακα με τρεις επιλογές: καλό, μέτριο ή κακό:

 • Καλή αναγνώριση του προβλήματος, με μέτρα για την αντιμετώπισή του (2 βαθμοί)
 • Περιορισμένη αναγνώριση του προβλήματος (1 βαθμός)
 • Κακή ή καμία αναγνώριση του προβλήματος (0 βαθμοί)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαθεματικότητα: Τα σχέδια για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών περιλαμβάνουν διατομεακές μορφές προνομίων και καταπίεσης; Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση, την ανάδειξη και την αντιμετώπιση όλων των μορφών ρατσισμού, σεξισμού και διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Διεθνής διάσταση έμφυλης ισότητας: Υπάρχει προσοχή στην επιρροή/επίδραση που έχει η ΕΕ στα δικαιώματα των γυναικών, των νέων και των μειονοτήτων παγκοσμίως; Για παράδειγμα, μέσω του διεθνούς εμπορίου, της φορολογίας και των επενδύσεων· διεθνών συνθηκών και συμμετοχής στον ΟΗΕ· και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα; Υπάρχει σχέδιο για συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την ισότητα των φύλων;

Αντίκτυπος της έμφυλης ανισότητας: Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ένα μεμονωμένο θέμα και περιορίζονται στα πιο προφανή ζητήματα και προβλήματα ή δίνεται έμφαση στις δομικές αιτίες της έμφυλης ανισότητας;

Έμφυλη βία: Αναγνωρίζεται η έμφυλη βία ως βασική προτεραιότητα; Υπάρχει δέσμευση χρηματοδότησης για την αντιμετώπισή της;

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σχέδιο για το κλίμα: Είναι οι προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση να διατηρηθεί η παγκόσμια θέρμανση μέχρι 1,5°C; Υπάρχει δέσμευση για ταχεία και δίκαιη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα; Παρέχει η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της επαρκή χρηματοδότηση και τεχνολογία στις αναπτυσσόμενες χώρες για να επιδιώξουν μια δίκαιη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανική γεωργία;

Αγρο-οικολογία: Δίνεται προσοχή στο πώς η μεγάλης κλίμακας βιομηχανική γεωργία συμβάλλει στην κλιματική κρίση; Υπάρχουν σχέδια για την ενθάρρυνση εναλλακτικών λύσεων όπως η μικρής κλίμακας βιώσιμη γεωργία με την αγρο-οικολογία στο επίκεντρο;

Απομάκρυνση της χρηματοδότησης από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανική γεωργία: Είναι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της πρόθυμα να ρυθμίσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να μεταβούν μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανική γεωργία;

Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση: Υπάρχει αναγνώριση για τον αρνητικό αντίκτυπο της εξόρυξης πρώτων υλών στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον; Υπάρχει εστίαση στη δίκαιη κατανομή των πρώτων υλών για την ενεργειακή μετάβαση που επίσης ωφελεί τις γυναίκες και τις τοπικές κοινότητες;

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Διεθνής συνεργασία: Υπάρχει προϋπολογισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία τουλάχιστον 0,7% του ΑΕΠ; Είναι η χρηματοδότηση για το κλίμα νέα και επιπρόσθετη σε αυτόν τον προϋπολογισμό; Δίνεται προσοχή στην τοπική ιδιοκτησία οργανώσεων από τον Παγκόσμιο Νότο και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών; Δεσμεύεται το μανιφέστο ότι η ΕΕ θα αφιερώσει αυξημένη χρηματοδότηση για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ευαίσθητων στο φύλο και την υγεία και την εκπαίδευση στις χώρες-εταίρους;

Φορολογική δικαιοσύνη: Δίνεται προσοχή σε δίκαιες και δημοκρατικές φορολογικές συμφωνίες με χώρες του Παγκόσμιου Νότου; Δεσμεύεται το μανιφέστο σε μια Σύμβαση Φορολογίας των Ηνωμένων Εθνών; Δεσμεύεται το μανιφέστο ότι η ΕΕ θα τερματίσει νέους πόρους ιδιοκτησίας; Και αυτές οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τις διεθνείς χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της ΕΕ όπως η χρηματοδότηση για το κλίμα ή η αναπτυξιακή χρηματοδότηση; Τα έσοδα από τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων του Άνθρακα (CBAM) αναδιανέμονται στη διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα;

Παγκόσμια κρίση χρέους: Δεσμεύεται το μανιφέστο ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα προσπαθήσουν να αναθεωρήσουν τη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική; Δεσμεύεται το μανιφέστο ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα παρέχουν μαζική ανακούφιση από το χρέος για δράσεις για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες; Δεσμεύεται το μανιφέστο ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει τον μηχανισμό διαχείρισης χρέους του ΟΗΕ; Δεσμεύεται στην υιοθέτηση αρχών υπεύθυνου δανεισμού;

Εταιρική υπευθυνότητα: Υπάρχει δέσμευση για να συμπεριληφθούν στη σχετική νομοθεσία διατάξεις ειδικές για το φύλο; Να ξεκινήσει οποιαδήποτε νέα ρύθμιση που μπορεί να βελτιώσει τις υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών πολυεθνικών εταιρειών;

Διαθεματική εξωτερική πολιτική για την έμφυλη ισότητα: Υπάρχει εστίαση στην προώθηση φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής; Δίνεται προσοχή στην αντιμετώπιση των άνισων σχέσεων εξουσίας και των βαθύτερων αιτίων της ανισότητας;

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ασφαλείς δίοδοι: Πρέπει να διασφαλιστούν νόμιμες ασφαλείς δίοδοι για να αποφευχθεί η απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Έλεγχος συνόρων: Υπάρχει θέση για τον έλεγχο των συνόρων και των μηχανισμών για να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται; Υπάρχει διαφανής μηχανισμός παρακολούθησης με τα κεφάλαια να είναι προσβάσιμα;

Δικαιώματα μεταναστών εντός της ΕΕ: Υπάρχει δέσμευση για μια πιο ανθρώπινη και προσβάσιμη διοικητική διαδικασία που να περιλαμβάνει πρόσβαση σε νομική βοήθεια κατά την υποβολή αίτησης για καθεστώς παραμονής σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ;

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Ανθρωπιστική κατάσταση: Υπάρχει κάλεσμα για το άνοιγμα των συνόρων για πρόσβαση και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας; Υπάρχει κάποια θέση για την πρόληψη της συρρίκνωσης του ανθρωπιστικού και πολιτικού χώρου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ιδιαίτερα στη Γάζα;

Εγκλήματα πολέμου και λογοδοσία: Γίνεται κάλεσμα για τον τερματισμό των εγκλημάτων πολέμου και τη λειτουργία διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας ώστε να είναι αποτελεσματικοί και να γίνονται σεβαστοί;

Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της κρίσης: Υπάρχει κάποια δέσμευση για την αντιμετώπιση των 75 ετών στρατιωτικής κατοχής που στερεί από τους Παλαιστίνιους τα βασικά τους δικαιώματα και οδηγεί στη συνεχιζόμενη σοβαρή κρίση;

Προοπτική: Υπάρχει πρόταση για μια πολιτική και δίκαιη λύση βασισμένη στα δικαιώματα των Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση, ίση μεταχείριση και ελευθερία;