Η ActionAid συμμετέχει στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης #climateconnect

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επηρεάζει ήδη κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια τους για να μπορέσουν να βιοποριστούν λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των ατόμων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που εκτίθενται σε ακραίες κλιματικές συνθήκες αυξήθηκε από 76% σε 98%, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Η κλιματική κρίση έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τη γη τους, προκαλώντας επισιτιστική ανασφάλεια και λειψυδρία, επιδημίες που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας καθώς και συγκρούσεις λόγω της ανεπάρκειας τροφίμων και βασικών πόρων.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια πρόκληση που μόνο συλλογικά μπορεί να αντιμετωπιστεί, γι’ αυτό συμμετέχουμε με συνεργαζόμενα σχολεία, στην εκστρατεία #climateconnect.

Η εκστρατεία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, καθώς και να προσκαλέσει νέους και νέες Ευρωπαίους/ες, και μέλη ευάλωτων κοινοτήτων σε μια παγκόσμια, ψηφιακή συζήτηση. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις σε σχολεία, όπου με βιωματικές δράσεις, παιχνίδια και μέσα από τις ιστορίες νέων που έχουν βιώσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι μαθητές και μαθήτριες κατανοούν τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, γιατί άνθρωποι σε ευάλωτες κοινότητες αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια τους, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Βασικοί στόχοι της εκστρατείας είναι να ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη μετακίνηση, να ενημερωθούν οι νέοι Ευρωπαίοι ηλικίας 16 έως 24 ετών σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις που ήδη λαμβάνουν χώρα, να εκπαιδευτούν αναφορικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί, καθώς και να διασυνδεθούν οι νέοι της Ευρώπης και της υπόλοιπης υφηλίου/όλου του κόσμου, ώστε να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Νέοι και νέες μπορούν να συμμετέχουν στην εκστρατεία #climateconnect, κοινοποιώντας περιεχόμενο που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, όπως φωτογραφίες ή video, καθώς και περιγράφοντας προσωπικές εμπειρίες από το πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν επηρεάσει τη ζωή τους.

Η ΕΕ, ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, εργάζεται για να υποστηρίξει τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι στις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έστω και προσωρινά. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας #climateconnect, προσκαλούμε την επόμενη γενιά να διασυνδεθεί, να συζητήσει και να αποκτήσει τη δική της φωνή!