Διαγράψτε το χρέος της Σιέρα Λεόνε

Samuela Turay/ ActionAid
Samuela Turay/ ActionAid

Η Σιέρα Λεόνε είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο. Το 2014, η επιδημία του Έμπολα επέφερε μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και επιδείνωσε τις συνθήκες στο σύστημα υγείας. Η πανδημία Covid-19 ήρθε να προστεθεί στις δυσκολίες για οικονομική ανάκαμψη. Το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του 2020 ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια. H ActionAid της Σιέρα Λεόνε, το Δίκτυο Προάσπισης Προϋπολογισμού (Budget Advocacy Network), η Oxfam και η Christian Aid ηγούνται της εκστρατείας για την ελάφρυνση ή διαγραφή του χρέους, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Τα 3 δισ. δολάρια του χρέους υπερβαίνουν ως ποσό το σύνολο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Σιέρα Λεόνε για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Η εξυπηρέτηση του χρέους αποτελεί το 43% των εγχώριων εσόδων με αποτέλεσμα η δημοσιονομική δυνατότητα της κυβέρνησης να επενδύσει στη δημόσια εκπαίδευση και υγεία να περιορίζεται σημαντικά.

Η ανάλυσή μας δείχνει ότι το ποσό που καταβλήθηκε αποκλειστικά και μόνο σε πολυμερείς και εμπορικούς πιστωτές το 2020 μπορεί να καλύψει τους μισθούς 3.000 επιπλέον νοσηλευτών και νοσηλευτριών για 6 χρόνια και 1.500 επιπλέον εκπαιδευτικών για 5 χρόνια. Οι δυνατότητες βελτίωσης των βασικών αυτών υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας θα ήταν πολύ μεγάλες, επιτρέποντας σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στα βασικά αυτά ανθρώπινα δικαιώματα. Περισσότερα παιδιά θα ολοκλήρωναν το σχολείο, λιγότερα παιδιά θα πέθαιναν πριν τα πέμπτα γενέθλιά τους, λιγότερες μητέρες θα χάνονταν στη γέννα, περισσότεροι άνθρωποι θα επιβίωναν από ασθένειες που είναι ιάσιμες.

Η χώρα διατρέχει υψηλό κίνδυνο αδυναμίας εξόφλησης και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε το χρέος να γίνει βιώσιμο. Η διαγραφή του εξωτερικού χρέους είναι μια ρεαλιστική λύση που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση που ακολουθεί την πανδημία έχει πλήξει έντονα τις φτωχές χώρες. Το υψηλό χρέος περιορίζει την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των κρατών και η Σιέρα Λεόνε δεν αποτελεί εξαίρεση.   

Το χρέος της χώρας πρέπει να διαγραφεί τώρα και τα ποσά αυτά πρέπει να στηρίξουν την εκπαίδευση και την υγεία. Εάν πιστεύεις κι εσύ ότι αξίζει να στηρίξουμε τους πολίτες της Σιέρα Λεόνε σε αυτή την προσπάθειά τους, υπόγραψε την εκστρατεία τους εδώ