Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα

Οδηγός ενημέρωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ποικιλία δραστηριοτήτων, πληροφοριών, πηγών και οπτικοακουστικού υλικού σχετικά με τον Στόχο 13: Δράση για το κλίμα.

Ο Οδηγός Ενημέρωσης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk και παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολύτιμες ευκαιρίες συνεργασίας πάνω σε παγκόσμια ζητήματα που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός εστιάζει στον Στόχο 13: Δράση για το Κλίμα. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν προτεινόμενες δραστηριότητες οι οποίες είναι δομημένες βάσει των 3 πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης: κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον. Για κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες υπάρχει ένα σχέδιο εργασίας που ακολουθεί την εκπαιδευτική μεθοδολογία μαθαίνω-σκέφτομαι-ενεργώ.

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό πέρα από τις νέες γνώσεις που ελπίζουμε να προσφέρει η κάθε δραστηριότητα, να ακολουθεί μια διαδικασία αναστοχασμού και κριτικού προβληματισμού και να ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες μικρές ή μεγαλύτερες δράσεις που μπορεί να εμπλέκουν τη σχολική μονάδα, τους γονείς αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση στη Δράση για το Κλίμα.

Κατεβάστε τον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό 

Κατεβάστε τον Οδηγό Δράσεων για μαθητές/τριες

Δείτε το 360 video για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης