Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινόητητες

Εκπαιδευτικό υλικό για τον 11ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ. Περιέχει προτεινόμενα σχέδια εργασίας σχετικά με το τι μπορεί να κάνει μια πόλη ή κοινότητα ασφαλή, βιώσιμη και συμπεριληπτική και ιδέες δράσεων για εφήβους.

Ο Οδηγός Ενημέρωσης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk και παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολύτιμες ευκαιρίες συνεργασίας πάνω σε παγκόσμια ζητήματα που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εισάγει μοντέλα ενεργού συμμετοχής και ηγεσίας των νέων, ενώ δημιουργεί έναν συνεχή διάλογο γύρω από την ενεργή πολιτειότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα απλό και σαφές εργαλείο, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενσωματώσουν τα θέματα και τις μεθόδους της Εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη (Global Citizenship Education) στο αναλυτικό πρόγραμμα και να αναπτύξουν διαθεματικά σχέδια εργασίας, συνεργαζόμενοι με άλλους συναδέλφους. Παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη για τον σχεδιασμό μαθημάτων με καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στα οποία οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο.

Ο εκπαιδευτικός οδηγός εστιάζει στον «Στόχο 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες». Στη αρχή του υλικού υπάρχει μια εισαγωγική δραστηριότητα, που στόχο έχει την εξοικείωση με το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το υπόλοιπο υλικό χωρίζεται σε 4 ενότητες που επικεντρώνονται σε επιμέρους 4 υποθεματικές του Στόχου 11.

  1. Κοινωνική ένταξη
  2. Κοινωνική και περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα
  3. Κοινότητες: σεβασμός και αξιοποίηση της πολιτιστικής και εθνοτικής ποικιλομορφίας
  4. Ασφάλεια

Κατεβάστε τον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό 

Κατεβάστε τον Οδηγό Δράσεων για μαθητές/τριες

Δείτε το 360 video για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης