Υποστήριξε το Κέντρο
της ActionAid
στην Αθήνα

Η περιοχή δράσης μας

Ο Κολωνός επλήγη σημαντικά από την οικονομική κρίση και ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του είναι άνεργοι και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επιπλέον, είναι μια ετερογενής περιοχή στην οποία διαμένουν αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν ανάγκη την ένταξη και την αρμονική συνύπαρξη με την κοινότητα. Από το 2017 έως σήμερα, λειτουργούμε ένα ανοιχτό Κέντρο στήριξης στην οδό Πέτρας 93. Μαζί με τους ανθρώπους της περιοχής βελτιώνουμε τη ζωή τους και κάνουμε τη γειτονιά καλύτερη.

Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα προγράμματά μας μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής στην κοινότητά τους και επενδύουμε στην ενδυνάμωσή τους, ώστε οι ίδιοι να αναγνωρίσουν τις δικές τους δυνάμεις και να βελτιώσουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Για τον λόγο αυτό, τα προγράμματα του Κέντρου στην Αθήνα παρέχονται δωρεάν και προσαρμόζονται στην τοπική πραγματικότητα του Κολωνού και της ευρύτερης περιοχής και στις ανάγκες των ανθρώπων. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας μας, οι άνθρωποι υποστηρίζονται ως μονάδες, αλλά και ως μέλη της κοινότητας. 

Το Κέντρο μας λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς για τις οικογένειες της περιοχής. Οι ενήλικες αναπτύσσουν επιπλέον δεξιότητες, επιμορφώνονται, ενδυναμώνονται για την αγορά εργασίας και συμμετέχουν σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Τα παιδιά παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές δραστηριότητες, summer camp και πολιτιστικά δρώμενα, που είναι καινοτόμα και ενισχύουν την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, αναπτύσσουν την ικανότητά τους για συνεργασία και διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο. 

Η πόρτα του Κέντρου είναι πάντα ανοιχτή σε όλες και όλους, χωρίς διακρίσεις, είτε προέρχονται από τον Κολωνό είτε όχι. Τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι παράγοντας προτεραιοποίησης, αλλά όχι αποκλεισμού. Στην περίπτωση που υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούμε να καλύψουμε ως ActionAid, παραπέμπουμε στο δίκτυο συνεργαζόμενων υπηρεσιών και δομών που έχουμε δημιουργήσει, σε συνεργασία με άλλες  οργανώσεις και φορείς.

Πάνω από 6.000 άνθρωποι έχουν στηριχθεί στο Κέντρο μας στην Αθήνα

Τι προσφέρουμε

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δωρεάν υπηρεσιών και καινοτόμων προγραμμάτων που παρέχουμε στο Κέντρο μας στην Αθήνα, επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε ολιστικά στις ανάγκες των ανθρώπων που μας επισκέπτονται. Έτσι, διερευνώντας πάντα τις ανάγκες μαζί με την ίδια την κοινότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέρουμε ενδεικτικά τα εξής : 
•    Κοινωνική Υποστήριξη
•    Συμβουλευτική Οικονομικής Διαχείρισης 
•    Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας
•    Νομική Συμβουλευτική
•    Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και ανηλίκων, όπως μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, Η/Υ, ενισχυτική διδασκαλία, ομάδα ποδοσφαίρου Football 3 κ.α. 
•    Θεατρική ομάδα ενηλίκων και παιδιών
•    Διαπολιτισμική χορωδία ενηλίκων.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα, δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα, χωρίς τους υποστηρικτές μας!

Κάθε δωρεά, είτε σε χρήματα είτε σε είδος, είναι πολύτιμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τους. 

Είτε είστε εταιρεία, είτε ιδιώτης, είτε κοινωφελές ίδρυμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο development.hellas@actionaid.org για να σας ξεναγήσουμε στο Κέντρο μας. Θα χαρούμε να σας έχουμε συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας!