Το ΘΕΟΝΗ
για τα παιδιά
με την ActionAid
ActionAid Rwanda

ActionAid και ΘΕΟΝΗ ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα ολοκληρωμένο csr πρόγραμμα με σκοπό τη στήριξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Ρουάντα και στην Ελλάδα.

Μέσα από την εταιρική συνεργασία με το ΘΕΟΝΗ κατασκευάσαμε ένα νέο κέντρο ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας στην κοινότητα Μούκο στη Ρουάντα που αναμένεται να αλλάξει τη ζωή εκατοντάδων παιδιών και των γονιών τους ενώ παράλληλα στηρίξαμε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα που μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα ξεδιπλώνουν τη φαντασία τους, βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά και κατανοούν τη σημασία της τέχνης στη ζωή τους.