Οικονομικός αλφαβητισμός στην Κύπρο: Δήλωσε συμμετοχή στις πιλοτικές επιμορφώσεις

Ο οικονομικός αλφαβητισμός είναι μία βασική δεξιότητα ζωής που μπορεί να δημιουργήσει υπεύθυνους πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 

Στην ActionAid επενδύουμε στον οικονομικό αλφαβητισμό. Έτσι, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Ελλάδα, όπου συμμετείχαν πάνω από 500 εκπαιδευτικοί από 400 σημεία της χώρας, υλοποιούμε αντίστοιχο πρόγραμμα πλέον και στην Κύπρο!  Στόχος είναι να προωθήσουμε την οικονομική εκπαίδευση στις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας και τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέοντας τη χρηματοοικονομική παιδεία και με την εκπαίδευση για την ενεργό πολιτειότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο» οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν πάνω στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στις τάξεις μέσα από δύο διαδικτυακές πιλοτικές ενότητες/συνεδρίες. Βασική επιδίωξη των πιλοτικών επιμορφώσεων είναι να διερευνηθεί η καταλληλότητα του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού όπως έχουν σχεδιαστεί, επιτρέποντας στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες να παρέχουν στοχευμένη ανατροφοδότηση. Σχόλια και παρατηρήσεις που θα προκύψουν θα ενσωματωθούν στην τελική μορφή των επιμορφώσεων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς.

Δήλωσε κι εσύ συμμετοχή σε μία από τις διαθέσιμες ημερομηνίες:

Δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο στις 2/11 στις 17:00-20:00

Δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο στις 3/11 στις 17:00-20:00

Το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο» απευθύνεται στην Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, καθώς και στις τάξεις του Γυμνασίου και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα στο alfavitarikypros.actionaid.gr.