Νέο πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στο δημόσιο λόγο

Το πρόγραμμα CIAK: MigrACTION! στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής της μετανάστευσης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στην προώθηση θετικών μηνυμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες, βασισμένων σε στοιχεία για την ένταξη των προσφύγων σε 4 χώρες της ΕΕ: Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία και Ουγγαρία.

Το πλαίσιο

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες για τις τέσσερις αυτές χώρες, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης έχει αρνητική γνώμη για τη μετανάστευση, βασισμένη σε στερεότυπα, ψευδείς ειδήσεις και ξενοφοβικό λόγο.

Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για ανθρώπους με διαφορετική καταγωγή και η προώθηση τεκμηριωμένων στοιχείων που αποδομούν τους μύθους σχετικά με τη μετανάστευση είναι απαραίτητα βήματα προς μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση ενός δημοσίου διαλόγου για θέματα ένταξης προσφύγων και μεταναστών, με υπευθυνότητα και σεβασμό στα δικαιώματα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις και ο ρατσισμός. 

Άξονες δράσης

Οι δράσεις του προγράμματος χωρίζονται σε 5 άξονες εργασίας και στοχεύουν:

  1. Να καλύψουν το κενό πληροφόρησης και να προωθήσουν τη θετική συμβολή της μετανάστευσης και της ένταξης των προσφύγων στις κοινότητες μας. Μέσα από  εμπεριστατωμένες έρευνες και σεμινάρια δημοσιογράφων και φοιτητών, επιδιώκουμε να στηρίξουμε τον κοινωνικό ρόλο των ΜΜΕ προς μια πρακτική πλησιέστερη προς το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. 
  1. Να δώσουν το λόγο σε νέους και νέες ακτιβιστές που θα στηρίξουν το διαπολιτισμικό διάλογο και την ένταξη, μέσα από ενημερωτικές εκστρατείες και συμμετοχικά εργαστήρια. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και διαρκεί 2 έτη (2019 – 2020).