Οραματιζόμαστε
μια νέα προσέγγιση
στην εκπαίδευση
ActionAid

Η δράση

Η ανάγκη για μία διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση είναι σήμερα  πιο αναγκαία από ποτέ. Η μετάβαση από την απλή γνώση στην ουσιαστική μάθηση καθίσταται απαραίτητη για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη σύγχρονη κοινωνία.

Αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος REIMAGINED - «Επανασχεδιάζοντας την κοινωνικό-συναισθηματική εκπαίδευση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της τέχνης στη μετά Covid-19 εποχή», που φιλοδοξεί να οραματιστεί εκ νέου την εκπαίδευση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας βαθμίδας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία, χρησιμοποιώντας την τέχνη ως βασικό εργαλείο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει ένα νέο εκπαιδευτικό πρότυπο, συσχετίζοντας την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση με τις τέχνες, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργική σκέψη και την φαντασία των μαθητών. Στόχος είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές να αποκτήσουν εφόδια για να δρουν και να σκέφτονται ως ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα, φέρνοντας αλλαγές σε τοπικό επίπεδο.

ActionAid

Το πρόγραμμα στοχεύει να:

Εφοδιάσει

75 εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ -ριες γυμνασίων με τα απαραίτητα εργαλεία, μεθοδολογίες και δεξιότητες, για να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές της κοινωνικο-συναισθηματικής προσέγγισης στη σχολική τάξη.

Ενισχύσει

τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 180 εφήβων ηλικίας 11-15 ετών και να τους ενθαρρύνει να σκέφτονται και να δρουν ως ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα, φέρνοντας αλλαγές σε τοπικό επίπεδο.

Συμβάλλει

στην αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής, παρέχοντας ερευνητικά αποτελέσματα, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, μέσω και της πραγματοποίησης 7 σχολικών καλλιτεχνικών δράσεων.

Πώς θα το πετύχει;

Μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων και την ανάπτυξη μίας νέας παιδαγωγικής μεθοδολογίας. Καθώς και μέσα από εργαστήρια για μαθήτριες και μαθητές και δημιουργία καλλιτεχνικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, που θα συνδυάζουν τις δραστηριότητες του σχολείου με άλλες εκτός σχολείου.

ActionAid/Panagiotis Mentzinis

ActionAid Hellas    Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  Jyvaskylan Yliopisto OXFAM Italy  Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του “ΚΑ220-SCH-Cooperation partnerships in school education” και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) στην Ελλάδα. Υλοποιείται από την ActionAid και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην Ελλάδα, το Jyväskylän Yliopisto  στη Φινλανδία, την Oxfam Onlus στην Ιταλία και το Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány στην Ουγγαρία.