Κλιματική δικαιοσύνη

ActionAid
Χρειαζόμαστε
κλιματική δικαιοσύνη
σήμερα
ActionAid

Στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους

Παρά το γεγονός πως οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί έχουν συμβάλει ελάχιστα στην κλιματική αλλαγή, είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις κλιματικές καταστροφές. Νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε αστικά κέντρα ή ακόμα και σε άλλες χώρες, καθώς βλέπουν ένα μέλλον χωρίς ελπίδα. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030, 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Στην ActionAid πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κλιματική δικαιοσύνη και γι’ αυτό ζητάμε από τις κυβερνήσεις του κόσμου να πάρουν άμεσα μέτρα που θα προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. Δηλαδή, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα για κυβερνήσεις κι εταιρείες και ότι η προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα θα γίνει με τρόπο δίκαιο και θα τους περιλαμβάνει όλους.

Η δράση μας για το κλίμα

Σε πολλές περιοχές δράσης μας δουλεύουμε για την κλιματική δικαιοσύνη και συνεργαζόμαστε με ομάδες και οργανώσεις για να δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Πρόγραμμα προσαρμογής

Έχουμε προγράμματα προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου ο τοπικός πληθυσμός να αντιμετωπίσει τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Διενέργεια ερευνών

Διενεργούμε έρευνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτους πληθυσμούς, με έμφαση στην κλιματική μετανάστευση.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν στην ενημέρωση και δράση της μαθητικής κοινότητας για την κλιματική δικαιοσύνη.

Πραγματοποίηση εκστρατειών

Πραγματοποιούμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης νέων ώστε να γίνουν μέρος του παγκόσμιου κινήματος για ένα βιώσιμο μέλλον.

Θεσμική πίεση

Διενεργούμε έρευνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτους πληθυσμούς, με έμφαση στην κλιματική μετανάστευση.

Τι θέλουμε να πετύχουμε

Ένα καλύτερο μέλλον τόσο για όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως που επηρεάζονται από το κλίμα, όσο και για τους νέους και νέες που θα αντιμετωπίσουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Karin Schermbrucker/ ActionAid

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί κλιματικούς πρόσφυγες

Πώς συνδέεται η μετανάστευση με την κλιματική αλλαγή και τι σημαίνει τελικά «κλιματικός» πρόσφυγας; Ακόμα κι αν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί μόνο 1 βαθμό Κελσίου, οι πλημμύρες στις παραθαλάσσιες περιοχές, η έλλειψη νερού και η καταστροφή των καλλιεργειών θα οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην ακραία φτώχεια. Οι άνθρωποι αυτοί θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να βρουν ασφάλεια και ένα εισόδημα σε άλλες περιοχές. Οι άνθρωποι αυτοί θα γίνουν «πρόσφυγες» εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Με το πρόγραμμα #ClimateofChange εστιάζουμε στην ενημέρωση και εκπαίδευση νέων σε 13 χώρες στην Ευρώπη για τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με τη μετανάστευση, κινητοποιώντας παράλληλα τους ανθρώπους για αλλαγή του τρόπου ζωής και διεκδικώντας νέες αναπτυξιακές πολιτικές. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (DEAR) με την υποστήριξη του BIC Foundation. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια.

 

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

143εκ.περισσότεροι κλιματικοί πρόσφυγες έως το 2050