Ψηφιακή μάθηση
για κοινωνική συμπερίληψη

ΒΕΤ!: Πέρα από τον COVID-19- Η νέα εποχή της διδασκαλίας

Το BET - Beyond COVID-19- The new era of Teaching. Digital learning for social inclusion είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο υλοποιήθηκε σε 4 χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία από την ActionAid Ελλάς, την Oxfam Italia και την Lama Development and Cooperation Agency, την Agenda21 και την AIDGLOBAL. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να συμβάλει στην καινοτομία των επαγγελματικών πρακτικών και στην προώθηση δεξιοτήτων και γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών της Ευρώπης, με απώτερο στόχο την επαρκή απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας μέσω της ψηφιακής μάθησης.

Μεθοδολογία προγράμματος

Το BΕΤ ξεκίνησε με μια διευρυμένη διαδικασία διερεύνησης αναγκών. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς το οποίο λειτούργησε πιλοτικά για το σχολικό έτος 2021-2022, με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών από κάθε χώρα του προγράμματος, τουλάχιστον 3 από τους οποίους σε κάθε χώρα εφάρμοσαν στις τάξεις τους όσα έμαθαν για 8 ώρες. Στόχος ήταν να δοκιμαστούν από τους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες, ειδικά δουλεύοντας με ευάλωτους μαθητές που προέρχονται από κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά πιο ευάλωτα περιβάλλοντα και πολυσυλλεκτικές τάξεις. Μετά την πιλοτική αυτή φάση που υλοποιήθηκε εντός του σχολικού έτους 2021-2022, οι εταίροι του προγράμματος αναθεώρησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έλαβε την τελική του μορφή τον Σεπτέμβριο του 2022 και έγινε διαθέσιμο στο ευρύτερο εκπαιδευτικό κοινό για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εκπαιδευτικοί και μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες στην τηλεκπαίδευση

Έρευνα διερεύνησης αναγκών

Η έρευνα υλοποιήθηκε ταυτόχρονα στις 4 χώρες του προγράμματος και την συντόνισε η ActionAid Ελλάς. Η έρευνα αφορούσε στην ψηφιακή εκπαίδευση και ειδικότερα στη διερεύνηση των αναγκών σχετικά με την εκπαιδευτική καινοτομία και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην COVID 19 και μετά την COVID 19 εποχή. Στόχος ήταν να εκτιμηθούν τα κενά στις ψηφιακές ικανότητες που εμφανίστηκαν κατά το lockdown του 2020 και να εντοπιστούν οι κοινές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Η ερευνητική μεθοδολογία ήταν μικτή, πραγματοποιήθηκε δηλαδή μια διαδικτυακή έρευνα με τη συμμετοχή 515 συνολικά εκπαιδευτικών, μια έρευνα δευτερογενών στοιχείων (desk research) και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικούς που βοήθησαν στην περεταίρω ανάλυση των ευρημάτων.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

Πιλοτική εφαρμογή BET Academy (σχολικό έτος 2021-2022)

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το ευρωπαϊκό ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα BET Academy, στην πιλοτική του μορφή, βασισμένο στα ευρήματα της διερεύνησης και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu). Το πρόγραμμα αυτό, απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με μαθητές 11-18 ετών και είχε ως στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών ψηφιακών πρακτικών οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης, δίνοντας αξία στον κοινωνικοπολιτιστικό συνδυασμό που υπάρχει σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας. Το πρόγραμμα εστίασε σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την παγκόσμια πολιτειότητα. Συνολικά για την Ελλάδα για τη σχολική χρονιά 2021-2022 ήταν διαθέσιμα 3 διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς διάρκειας 8 ωρών, στις θεματικές της «Ρητορικής Μίσους», «Κλιματικής κρίσης» και «Ισότητας των φύλων».

Πλήρης λειτουργία BET Academy (σχολικό έτος 2022-2023)

Αφού λήφθηκε υπ’ όψη η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην προηγούμενη πιλοτική φάση το ευρωπαϊκό ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα BET Academy αναπροσαρμόστηκε και έλαβε την τελική του μορφή.

Έτσι, το σχολικό έτος 2022-2023 το BET Academy έγινε διαθέσιμο σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και φοιτητές/ φοιτήτριες παιδαγωγικών σχολών. Πέντε κύκλοι ψηφιακών μαθημάτων υλοποιήθηκαν αποκλειστικά διαδικτυακά και ασύγχρονα στις θεματικές της Ρητορικής Μίσους, της Ισότητας των φύλων, της Κλιματικής κρίσης, της Καθοδήγησης και της Αυτοβιογραφίας.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.