Για προϋπολογισμούς
που περιλαμβάνουν
τις γυναίκες
ActionAid

Ένας πιο δίκαιος προϋπολογισμός μειώνει τις ανισότητες

Ο τρόπος που συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα υπουργεία επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των κατοίκων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται συχνά πίσω από κλειστές πόρτες μπορεί να μειώσουν τις ανισότητες και να στηρίξουν ευάλωτες ομάδες. 

Στην ActionAid πιστεύουμε ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες όλων των κατοίκων και την ίδια στιγμή, να δίνουν τη δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους όταν καταρτίζονται.

Στο πλαίσιο της δράσης μας για την ενδυνάμωση των γυναικών, ξεκινήσαμε στην Ελλάδα το πρόγραμμα GREAT Budgeting (Gender Responsive, Accountable and Transparent Budgeting), που αναδεικνύει τη σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς.  Το 2022 η χώρα βρισκόταν στην 100η θέση παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων, σύμφωνα με το Global Gender Gap Index και στην τελευταία θέση στην ΕΕ. Είναι σίγουρο ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ τη θέση αυτή.

Παρά τις πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση του Gender Equality Index.

Τι είναι οι προϋπολογισμοί με την οπτική του φύλου (gender budgeting)

Ουσιαστικά, το gender budgeting είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς και στις αποφάσεις για πολιτικές και προγράμματα είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένας τρόπος να δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες και τα κορίτσια να πουν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν την κάλυψή τους.

Κάποιες από τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι: λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες των γυναικών στους προϋπολογισμούς τους; Υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλεια και την περίθαλψη των γυναικών; Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε οι μητέρες ή οι γυναίκες που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους να μπορούν να εργαστούν; Άντρες και γυναίκες έχουν τις ίδιες παροχές σε αθλητικές και μη εγκαταστάσεις; Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να είναι ασφαλείς οι δημόσιοι χώροι;

Άξονες δράσης

Μέσω του προγράμματος GREAT Budgeting,  διοργανώσαμε κοινές δράσεις με πολίτες και εργαζόμενους στους Δήμους Αθήνας και Καρδίτσας, όπου αναλύσαμε τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ υπό το πρίσμα του φύλου. Υποστηρίξαμε τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, ώστε με τη βοήθεια διεθνών εμπειρογνωμόνων να αναπτύξουν δεξιότητες για να χαρτογραφήσουν, να αποτυπώσουν τις ανάγκες αυτές και στη συνέχεια να προτείνουν την κάλυψη από τις σχετικές νομοθεσίες.

Σκοπός ήταν η ενεργοποίηση και η συνεργασία των πολιτών και στις δύο πόλεις, μέσα από ομάδες, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις και δημιούργησαν καλές πρακτικές για την ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς.

ActionAid

Πρόγραμμα και στόχοι

Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τους δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας. Μέσα στις δράσεις του ήταν η ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας ΟΤΑ και πολιτών, η συνηγορία σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση των ιδεών και των προτάσεων των πολιτών αλλά και η συνεργασία φορέων κοινωνίας των πολιτών για προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών. Για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής διοργανώσαμε εργαστήρια σε 7 περιφέρειες της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε: Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Εύβοια, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καρδίτσα και Αθήνα.

Η εισαγωγή της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς με συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωσή τους ήταν ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα με διττό στόχο: αφενός να κάνουμε ορατές τις ανάγκες των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου να ασκήσουμε πίεση ώστε οι ανάγκες τους να καλυφθούν από τους δημόσιους προϋπολογισμούς, αφού αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία και ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας με την τοπική διακυβέρνηση. Θέλουμε αυτό το έργο να συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας από 100ης παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 85 άτομα από την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση σε πολιτικές και πρακτικές που ανταποκρίνονται στο φύλο, ενώ καταγράφηκαν καλές πρακτικές και ιδέες, οι οποίες ανέδειξαν, ανάμεσα σε άλλα, ζητήματα που δημιουργούν ανασφάλεια στην καθημερινότητα των γυναικών, όπως ο μη επαρκής φωτισμός και η απουσία σήμανσης στα πάρκα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε ένα χρηστικό οδηγό για τον έμφυλο προϋπολογισμό που περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του στους Δήμους.

Κατέβασε τον οδηγό

ActionAid
Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting

Το έργο GREAT Budgeting (Gender Responsive, Accountable and Transparent Budgeting), εντάσσεται στη δράση της ActionAid για την ενδυνάμωση και την ασφάλεια των γυναικών, αφορά σε χρηματοδότηση 169.080,21 ευρώ και είχε διάρκεια 26 μήνες. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid.

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκατομμυρίων, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.