Να μη
μείνει κανείς
πίσω

Τα πρόσωπα της μετανάστευσης

Η μετανάστευση συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς 10 από τους 17 στόχους της είναι σχετικοί με τη μετακίνηση πληθυσμών, με βασικό στόχο της Ατζέντας 2030 «Να μη μείνει κανείς πίσω». Η σύνδεση μετανάστευσης και βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη αφενός για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και αφετέρου για την προώθηση του δικαιώματος όλων των ανθρώπων στην αξιοπρέπεια.

Το πρόγραμμα Faces of Migration (Τα πρόσωπα της μετανάστευσης) μέσα από τις δράσεις του επιδίωξε να συνδέσει την υιοθέτηση και εφαρμογή των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη μετανάστευση. Στόχος του ήταν να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος και οι πολιτικές διχασμού της κοινωνίας, καθώς και να ασκηθεί θεσμική πίεση για μεταναστευτικές πολιτικές βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, διοργανώθηκαν συμμετοχικά σεμινάρια με ακτιβιστές, ενεργούς πολίτες, δημοσιογράφους και μέλη τοπικών οργανώσεων που ευαισθητοποίησαν την κοινωνία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και μετανάστευσης. Ακόμα, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα που ενίσχυσαν την κατανόηση των νέων σχετικά με τα θέματα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών.

Το πρόγραμμα διήρκεσε 3 χρόνια, από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2022 και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (DEAR). Μαζί με την ActionAid από την Ελλάδα, συμμετείχαν και οι οργανώσεις: DIAKONIE – ČCE από την Τσεχία,  GCAP-  Global Call to Action Against Poverty από το Βέλγιο, FOCSIV από την Ιταλία, Ambrela – Platform for Development Organisations από τη Σλοβακία, Povod από τη Σλοβενία και Bulgarian Platform for International Development από τη Βουλγαρία.

Filippos Ferentinos / ActionAid

Η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την άφιξη προσφύγων και προσφυγισσών, καθώς και μεταναστών και μεταναστριών κατά τα τελευταία έτη υπό το πρίσμα των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ); Τι δράσεις έχουν γίνει για την ένταξή των μεταναστευτικών πληθυσμών και ποια είναι η πρόοδος της χώρας μας όσον αφορά την εκπλήρωση του στόχου «κανένας να μη μείνει πίσω»;

Στην  έκθεση με τίτλο «Οι προκλήσεις της Ατζέντας 2030: Η μετανάστευση ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης» παρουσιάζεται η σχέση βιώσιμης ανάπτυξης και μετανάστευσης, καθώς και τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα σε σχέση με την υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

Η Ατζέντα 2030 αναγνωρίζει και ενσωματώνει για πρώτη φορά τη μετανάστευση ως βασικό αναπτυξιακό στοιχείο, αντιμετωπίζοντας τον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό όχι μόνο ως ευάλωτη ομάδα, αλλά και ως παράγοντα ανάπτυξης. H προσθήκη της μετανάστευσης στους παράγοντες υλοποίησης των ΣΒΑ δεν ανταποκρίνεται μόνο στα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά καλλιεργεί το έδαφος για θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά στη  διαχείριση της μετανάστευσης μέσα στα επόμενα χρόνια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε έναv κόσμο δικαιότερο».
A. Γκουτέρες

Οι 10 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης

Δέκα είναι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται πιο άμεσα με τη μετανάστευση σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και η εφαρμογή τους μπορεί πραγματικά να φέρει την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης και τελικά στη ζωή των ανθρώπων.

Οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, και παράγουν περισσότερο από το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ (IOM και McKinsey & Company 2018). Η ενσωμάτωσή τους σε νέες κοινότητες μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη σε αυτές μέσα από την πολιτισμική πολυμορφία, την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και τις νέες δεξιότητες. Παράλληλα, αυτό λειτουργεί και αντίστροφα, καθώς μέσα από τις γνώσεις που αποκτούν, μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες από τις οποίες προέρχονται με τη μορφή της οικονομικής ενίσχυσης αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξή τους. Η Ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη εγκρίθηκε το 2015 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό μέσα από την εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, να επιτευχθεί η ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.

Πώς θα ήταν μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς;

Σε μια βιώσιμη κοινωνία κανείς δε μένει πίσω. Στην ActionAid, όραμά μας αποτελεί μια συμπεριληπτική κοινωνία όπου το κάθε μέλος της ζει με αξιοπρέπεια. Η ισότιμη ένταξη βασίζεται στην πεποίθηση πως όλοι και όλες μπορούμε να συνεισφέρουμε στις κοινωνίες μας, αν μας δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Η παρούσα σελίδα έχει σχεδιαστεί με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τo περιεχόμενό της είναι ευθύνη της ActionAid Ελλάς και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.