Πάρε μέρος
στις εκστρατείες
της ActionAid
@William Vest-Lillesoe

Όταν οι φωνές ενώνονται,
ακούγονται δυνατότερα

Στην ActionAid πιστεύουμε ότι η φωνή του κάθε πολίτη έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Είναι πολλά τα παραδείγματα που δείχνουν ότι με μαζικές κινητοποιήσεις μπορούμε να πετύχουμε θεσμικές αλλαγές που οδηγούν σε έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Γι’ αυτό κάνουμε εκστρατείες. Κινητοποιούμε τους πολίτες να ασκήσουν πίεση στα κέντρα αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων και των εταιρειών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαιωνίζουν την αδικία και τη φτώχεια. Για να το πετύχουμε, σε χρειαζόμαστε δίπλα μας.

Brandon Wu/ActionAid

Έλα μαζί μας!

Θέλουμε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2040 και δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που αν και ευθύνονται λιγότερο, επηρεάζονται τελικά περισσότερο από την κλιματική κρίση.

Υπόγραψε την έκκληση

ActionAid

Πώς πιέζουμε για αλλαγή

Για κάθε αλλαγή στη νομοθεσία, για κάθε αλλαγή που θέλουμε να δούμε στην κοινωνία μας, ακολουθούμε βήματα, ώστε οι εκστρατείες μας να είναι επιτυχημένες:

1

Ερευνούμε τα ζητήματα

2

Κινητοποιούμε τους πολίτες

3

Ενημερώνουμε τα ΜΜΕ

4

Ασκούμε θεσμική πίεση